top of page
אורבן מיני ורוד | מחיר כולל משלוח בארץ בלבד 829 ש"ח

אורבן מיני ורוד | מחיר כולל משלוח בארץ בלבד 829 ש"ח

מק"ט: P7295862355020
829.00 ₪מחיר
התלת אופן האולטימטיבי, שלדה חזקה וקלת משקל + עשוי מחומרים איכותיים.* צבע ורוד* גלגלי EVA איכותיים* משקל 8.7 ק"ג
אזל מהמלאי
 • תאור מוצר

  תלת אופן פרמיום האידאלי בתור התלת האופן הראשון של הילד\ה, הוא בעל 6 מצבים שונים מתאימים לכל גיל, הם מתאימים לילדים מגילאי 10 חודשים ועד 36 חודשים.  באמצעות השלבים השונים יכול ילדך להתחיל לעשות שימוש מגיל 10 חודשים  בדרכים שונות ומאפשר לו לחקור את העולם ולהכיר את הסביבה האורבנית

 • מדיניות החזרים וביטולים

  8.1 מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.
  8.2 לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך לביטול, מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
  8.2.1 ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
  8.3 ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות למיספורט בע"מ ממנה נרכש המוצר ו/או השירות, כאשר על מבצע הפעולה מוטלת החובה לוודא את קבלת הודעת הביטול.
  8.4 תוצאות הביטול עקב פגם: 
  ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם במוצר נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו מאת מיספורט בע"מ, יחזיר הספק למבצע הפעולה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם וזאת בכפוף לאמור בסעיף 9.5 להלן
  8.5 תוצאות הביטול שלא עקב פגם:

  זכור: על פי חוק הגנת הצרכן, רשאית מיספורט בע"מ לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם, במידה שבחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך לגביהם, וכן בנוסף, במידה ומבוטלת עסקה בכרטיס האשראי, לנכות את עמלת חברת האשראי בשיעור 3% מגובה העסקה.
  ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם במוצר כאמור לעיל, יחזיר הספק למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם ועמלת חברת האשראי בשיעור 3% במידה ובוטלה עסקה בכרטיס אשראי, בכפוף להחזרת המוצר כאמור להלן.
  יובהר ויודגש כי דמי הביטול יגבו ע"י מיספורט בע"מ.
  ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות למיספורט בע"מ או באמצעות טופס יצירת הקשר באתר מיספורט בע"מ, כאשר על מבצע הפעולה מוטלת החובה לוודא את קבלת הודעת הביטול. ביטול לא יוכר על סמך שיחת טלפון ו/או הבטחה שלנציג זה או אחר, אלא באישור קבלת הדואר אלקטרוני בלבד.
  קיבל מבצע הפעולה את המוצר, ידאג להחזרת המוצר למיספורט בע"מ במקום עסקו, על חשבון מבצע הפעולה. 
  מוצר שיצא ממיספורט בע"מ לשילוח לבית הלקוח כמוהו כמוצר שהתקבל, היה וסירב הלקוח לקבל את החבילה יהיה בכך משום הוראה למשלח להחזיר המוצר למיספורט בע"מ במקום עסקו, על חשבונו של הלקוח ובעלות המשלוח.
  יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם במוצר נשוא העסקה או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך, כאמור לעיל, כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר על חשבונו את הנכס לספק ממנו נרכש המוצר, באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. 
  דע: לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה בהם הרכבה, אלא באישור מראש של הספק. 
  8.5.1  ברכישת מוצרים אלקטרוניים מכל סוג יהיה מבצע הפעולה רשאי לבטל את העסקה ע"פ הוראות החוק בתנאי שיוחזר המוצר באריזה המקורית וכי לא נעשה בו כל שימוש, לא תבוטל עסקה במידה ויקבע, על ידי נציגי החברה, כי נעשה שימוש כלשהו במוצר.
   8.5.2 החזר התמורה יתבצע באותו אופן בו התבצע התשלום ועל פי הוראות החוק
   8.5.3 מדיניות החזרה/החלפה: חברת מיספורט בע"מ עוסקת במכירת ציוד חדש בלבד. ציוד זה הינו עדין ורגיש. לפיכך חברת מיספורט בע"מ לא מאשרת החזרה ו/או החלפה אלא על פי קביעת החוק המפורשת, להנהלת מיספורט בע"מ הזכות לדון לגופו של עניין ולאשר לפנים משורת הדין החזרה או החלפה בהתאם לשיקול דעתה.
  8.5.4  מימוש של זיכוי לקנייה בחנות יעשה רק בהצגת חשבונית החזר מקורית ועליה מצוין בדפוס: זיכוי לקנייה בחנות. הזיכוי תקף לשישה חודשים בלבד מתאריך הפקת החשבונית המופיע על גבי החשבונית. מיספורט בע"מ לא תכבד זיכוי לקנייה בחנות שלא ימומש בששת החודשים הראשונים מיום הזיכוי.
  8.6  אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של הספק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
  8.7  מיספורט בע"מ תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה: 
  8.7.1  במקרה ונפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
   8.7.2 במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה או ביצועה באופן תקין;
  8.7.3  אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכשים ו/או מי מהם ו/או צד ג' כלשהו;
  8.7.4  אם יתברר למיספורט בע"מ כי הקונה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות לצד ג' ו/או לסחור בו.
  הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או במייל ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה.

  8.8. אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השירות אזל מהמלאי, רשאית מיספורט בע"מ לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור, מיספורט בע"מ לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, לרבות נזק בגין רכישת המוצר ו/או השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
  8.9. מיספורט בע"מ תפרסם מדי פעם מבצעים והצעות מיוחדות ללקוחותיה באתר, מיספורט בע"מ רשאית בכל עת, לשנות את תנאי המבצעים הנ"ל ו/או להפסיקם
  8.10. כשלון תמורה:
  מיספורט בע"מ מתחייבת כי בכל מקרה של ביטול עסקה ע"י הלקוח עקב כשלון תמורה מלא, לספק ללקוח מוצר חלופי, שווה ערך, לאחר קבלת ההודעה בכתב מהלקוח, בדבר הביטול והסיבות לביטול העסקה כאמור.
  לא הצליחה מיספורט בע"מ לספק מוצר חלופי הולם, תשיב לרוכש את מלוא הכסף ששולם על ידו בפועל, ובלבד שהרוכש ביטל את העסקה אל מול חברת האשראי ושלח למיספורט בע"מ הצהרה חתומה על ידו, הכוללת את פירוט כל התשלומים שהוציא.

 • נתונים טכניים

  משקל התלת אופן הוא 8.7 ק"ג 
  איכותיים EVA הגלגלים הינם
  מידות כשמקופל אורך 70 ס"מ, רוחב 51.5 ס"מ וגובה 47 ס"מ.
  משקל הקופסא 11.3 ק"ג*
  גודל הקופסא 42*70*32 בס"מ 

bottom of page